Inspirativní myšlenky Tomáše Bati

1

Tomáš Baťa, inspirativní osobnost, která ovlivnila celé generace. Inspirujte se také jeho zajímavými myšlenkami:

Nespokojte se s malými cíli.

Buď první.

Lepší je střádati nežli strádati.

Buď příkladem.

Neboj se ničeho, měj odvahu.

Nepokračuj na špatné práci.

Najít správný poměr mezi opatrností a odvahou, to je nejvyšší umění.

Dlouhá je cesta přes pravidla. Krátká a vydatná přes příklady.

Lidem myšlení, strojům dřinu.

Mládí ať investuje, stáří ať střádá.

Hlouposti je vždy nadprodukce.

2

Nebezpečí? Nejvíce lidí umírá v posteli, když se přestali hýbat. Zastavíte-li se, jste mrtvým. A když se zpomalíte, jste mrtvým napolo. Svět byl, je a bude nebezpečným vždycky. Život je pohyb, nehybnost je smrt.

Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vybudování. Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Mají proto naši vrstevníci a ještě více naše potomstvo právo žádati vyúčtování z našeho života.

Nehoňte se za penězi. Kdo se honí za penězi, ten je nedohoní nikdy. Služte! Když budete sloužit podle svých nejlepších sil, nebudete moci uniknout penězům.

Cokoliv vyrobíme, musí sloužit zákazníkovi dobře, bez ohledu na cenu.

Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje, nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.

Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti. Obchod je služba lidu. Čím důkladněji pochopí obchodník tuto pravdu, tím více bude s to rozšiřovat okruh lidí, kteří budou stát o obchodní spojení.

Nehledejte lehké cesty. Ty hledá již tolik lidí, že se po nich nedostanete nikam.

Vědomosti můžeme druhému dáti, ale zkušenosti musí si každý vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly.

Pro nás je dobré jen to nejlepší.

Chceme sloužit všem.

Buď práci čest.

Rozkaz zákazníka je svatý.

Náš zákazník – náš pán.

 

SDÍLEJTE